پابند چشم و نظر ردیفی کد P242

0 نظر
موجود

درباره محصول

پابند چشم و نظر ردیفی با رنگ ثابت و ضد حساسیت

این پابند از یک ردیف مهره های کوچک چشم و نظر تشکیل شده است

که روی زنجیر ظریفی کار شده اند

بین ۱۲ عدد مهره های دایره چشم و نظر فاصله بسیار اندکی وجود دارد

67,000 تومان

2 در انبار